Sekretesspolicy

Inledning

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via appen e-liggare och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.


Vilken information samlas in

Du som använder appen e-liggare, och som checkar in och ut på din arbetsplats, behöver ange ditt namn och personnummer. Denna information är nödvändig för att stödja Skatteverkets regler kring hur en elektronisk personalliggare ska utformas.


Hur används informationen

De uppgifter vi samlar in används för att kunna ge Skatteverket tillgång till uppgifterna vid en eventuell kontroll.


Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till support@cikado.se. Du har rätt att (en gång per år) begära information om vilka uppgifter som finns om dig.


Vem får ta del av informationen

Cikado AB är personuppgiftsansvarig för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag utan all data stannar hos oss. Det är endast i samband med en kontroll från Skatteverket som uppgifterna lämnas vidare. I det fallet lämnas alltså dina personliga uppgifter vidare till Skatteverket för att de ska kunna granska den elektroniska personalliggaren. I övrigt har även byggherren tillgång till uppgifterna så att även hen kan lämna över uppgifterna till Skatteverket på begäran.